Bogusław Kozaczyk z Łęk i Katarzyna Kubic z Pcimia

Kamil Kozaczyk z Trzemeśni i Izabela Malina z Trzemeśni

Grzegorz Kotula z Trzemeśni i Ilona Kęsek z Trzemeśni

Michał Strawczyński z Ostrowca i Karolina Oramus z Trzemeśni

Bartłomiej Górka z Łęk i Magdalena Górka z Trzemeśni

Artur Liszkiewicz z Myślenic i Katarzyna Iżyk

Aleksander Blak z Sułkowic i Iwona Knapik z Trzemeśni

Krzysztof Topa z Trzemeśni i Joanna Woźniak z Koźmic Wlk.

Łukasz Płachta z Trzemeśni i Julia Górka-Khafaga z Trzemeśni

Sławomir Przybyło z Radgoszczy i Dorota Mazur z Trzemeśni

Wojciech Jasek z Poręby i Cecylia Leśniak z Krzczonowa

Jakub Gorgoń z Sanoka i Maria Lenart z Trzemeśni

Paweł Słowik z Trzemeśni i Martyna Skóra z Trzemeśni

Grzegorz Juszczak z yczanki i Joanna Kasprzycka z Łęk

Michał Kiszka z Borzęty i Magdalena Braś z Łęk

Wojciech Dąbrowski z Trzemeśni i Anna Ulman z Trzemeśni

Mirosław Obonia z Borzęty i Agnieszka Czerwińska z Zasani

Eugeniusz Podmokły z Łęk i Aneta Firek z Brzączowic

Robert Kowalcze z Łętowni i Monika Bogacz z Wiśniowej

Marcin Twardosz z Lipnika i Angelika Głąb z Zasani

Franciszek Piwowarczyk z Kornatki i Mariola Urbanowicz z Zasani