Trzemeśnia, 24.02.2013 r.

Ogłoszenia parafialne - II Niedziela Wielkiego Postu - 24.02.2013 r.1.Nabożeństwac wielkopostne - Droga Krzyżowa o g. 16.15 dla dzieci. Dla dorosłych o 17.30 oraz dla młodzieży i pozostałych osób o 19.30. W Porębie droga krzyżowa o 16.00. W niedzielę Gorzkie Żale o g. 16.15, a po nich Msza św. wieczorna o 17.00. W Porębie Gorzkie Żale o g. 14.30 i zaraz po nich Msza św. popołudniowa.
2.W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi będzie we czwartek od g. 16.00 do 17.00 oraz w piątek również od 16.00. W Porębie spowiedź od 14.30.
3.Do chorych pojedziemy: ks. proboszcz w piątek i sobotę od g. 8.00, a ks. Jakub w sobotę od 9.00.
4.Honorową Straż Serca PJ zapraszamy na Mszę św. wynagradzającą w piątek o g. 17.00 /w Porębie w sobotę o 8.30/ i prosimy o prowadzenie drogi krzyżowej dla dorosłych. Z kolei Róże Różańcowe zapraszamy na Mszę św. w sobotę o g. 17.00, a po niej będzie adoracja wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Matce Bożej.
5.W przyszlą niedzielę o g. 14.00 Msza św. chrzcielna.
6.W przyszłą niedzielę odbędzie się spotkanie wierzycieli po wieczornej Mszy św..
7.W minioną niedzielę na ogrzewanie kościoła zebrano 10774,30 zł i 7 Euro. Z kolei zbiórka kolędowa w Zasani przeznaczona na fundusz budowy kościoła wyniosła 4630 zł. Bardzo dziękuję wszystkim ofiarodawcom za hojność i zrozumienie potrzeb finansowych naszej wspólnoty parafialnej.
8.Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Trzemeśni jako organizacja pożytku publicznego prosi wszystkich, aby wsparli działalność stowarzyszenia odpisując w zeznaniu PIT  1 % z należnego podatku. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia pracują jako wolontariusze. Organizują wypoczynek feryjny i śródroczny młodzieży z terenu wszystkich pięciu wsi. Modernizują  Ośrodek Zdrowia. Karty - magnesy z numerami KRS są wyłożone do pobrania w poczekalni  ośrodka zdrowia. Na stronie internetowej Stowarzyszenia  www.trzemesnia.pl  znajdują się wszystkie druki PIT do ściągnięcia w celu wypełnienia zeznania, a także szczegółowe dane o działalności.
9.W przyszłą niedzielę będzie można nabyć baranki wielkanocne Caritas na stół świąteczny. Również w przyszłą niedzielę będą zbierane datki do puszek na zakup wózka inwalidzkiego dla ciężko chorego Piotra o co zwróciło się z prośbą Koło Wolontariatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Myślenicach.