Kazanie 19.04.2015 r.

Witraż Ostatnia Wieczerza - proj. Jerzy Skąpski