Kazanie ks. Andrzej Caputa 16.08.2015 r. 

"O budowie organów"