^

  • 1 Kościół Matki Bożej Pocieszenia
    Kamień węgielny pod nową świątynię został poświęcony w 1997 r. przez Ojca Świętego Jana Pawła II. W ołtarzu głównym znajduje się kopia obrazu Matki Bożej Pocieszenia na tle mozaiki przedstawiającej drzewo w ogrodzie rajskim. Wnętrze świątyni zdobią freski oraz witraże. W r. 2016 wybudowano organy piszczałkowe.
  • 2 Kościół pw. Św. Klemensa, Papieża i Męczennika
    Obecna świątynia to cenny zabytek architektury drewnianej z końca XVIII w. Do kościoła o konstrukcji zrębowej dostawiona jest wieża słupowa z pochyłymi ścianami i pozorną izbicą, nakryta cebulastym hełmem z latarnią. W środku kościoła jest m.in. cenny tryptyk późnogotycki z 1. poł. XVI w. z obrazem MB z Dzieciątkiem, częściowo przerobionym w XVII w.
  • 3 Kaplica o. Maksymiliana Kolbego
    Budowę kaplicy rozpoczęto w latach 80. Na upamiętnienie kanonizacji św. Maksymiliana otrzymała tytuł pw. Św. Maksymiliana Kolbe. W roku 2015 przeszła gruntowny remont, dzięki czemu nabrała zupełnie nowego wyglądu wnętrza.

.


Parafia św. Klemensa Papieża i Męczennika

w Trzemeśni

 Działalność

 

Apostolstwa Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci w Polsce

 


Po zatwierdzeniu Apostolstwa Matki Boskiej Patronki  Dobrej Śmierci w 1908 roku przez papieża Piusa X. O. Dyrektor Rondet już w tym samym roku rozesłał do różnych krajów informacje o AMBPDS, w tym także do Polski. W niektórych rodzinach na Śląsku i w Małopolsce można spotkać osoby w starszym wieku, które były wpisane do AMBPDS i posiadają dyplomiki przynależności z modlitwami i informacjami o celach tego Apostolstwa. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 1918, wielu zelatorów Apostolstwa działało na terenie całego kraju. Do wybitnych i gorliwych zelatorów z czasów przedwojennych należy zaliczyć: regionalnego dyrektora o. Kapucyna Ignacego Zomżyca oraz pana Alojzego Balcera z Bydgoszczy.

 

Okres wojny i czasy rządów komunistycznych...

 

spowodowały w Polsce, że wszystkie stowarzyszenia religijne, a więc i Stowarzyszenie Matki Boskiej Patronki Dobrej Śmierci, zostały zniesione i przestały działać.
W roku 1981 - w październiku - jako pierwszy z Misjonarzy Świętej Rodziny wpisał się do Apostolstwa ks. Jan Czekała. Parę tygodni po tym wpisie, ks. Czekała wraz z kolęgą przeżyli tragiczny wypadek w pobliżu Obornik Wlkp. Ich samochód został całkowicie zniszczony, ale obydwaj kapłani wyszli z tego wypadku bez szwanku. To wydarzenie zarówno ks. Czekała jak i wspólnota Misjonarzy Świętej Rodziny w Bąblinie uznała za cudowne ocalenie dzięki opiece Matki Boskiej Patronki Dobrej Śmierci. Po zapoznaniu się z celami i obowiązkami Stowarzyszenia wielu księży, braci zakonnych i nowicjuszy z Polskiej Prowincji Misjonarzy Świętej Rodziny skierowało list do centrali we Francji z prośbą o wpis do Stowarzyszenia Matki Boskiej Patronki Dobrej Śmierci. Było to w styczniu 1982 roku. Wśród tych osób był ks. Piotr Żelichowski MSF. Następną listę z nazwiskami prawie 50 osób wysłano już w marcu tego roku. O. Dyrektor Stowarzyszenia we Francji, widząc zainteresowanie Apostolstwem Dobrej Śmierci, w liście do ks. Piotra Żelichowskiego skierował prośbę, aby został on zelatorem Apostolstwa na terenie Polski. Było to 22 marca 1982 roku.

 

I tak się zaczęło...

 

Co jakiś czas wysyłano listy do Francji z prośbą o wpis do AMBPDS. W roku 1982 wpisało się ogółem 600 osób. W następnych latach chętnych do wpisu było coraz więcej. W roku 1986, gdy liczba wpisujących się sięgała kilku tysięcy, ks. Żelichowski MSF po uzyskaniu zgody Ks. Prowincjała Pawła Świtały MSF, skierował prośbę do O. Dyrektora we Francji o wyrażenie zgody na utworzenie Filii AMBPDS Śmierci w Polsce, przy sanktuarium Matki Bożej w Górce Klasztornej.
Po konsultacji ze swoimi współbraćmi i przełożonym swego zakonu Najświętszej Maryi Panny w Tinchebray, Ojciec Dyrektor Yves Douguet wyraził zgodę na utworzenie Filii Stowarzyszenia w Górce Klasztornej i jednocześnie powierzył Księżom Misjonarzom Świętej Rodziny opiekę nad AMBPDS na terenie Polski. Po uzyskaniu zgody Ojca Dyrektora na utworzenie Filii Stowarzyszenia, skierowano prośbę do Ks. Kardynała Józefa Glempa Prymasa Polski, o wydanie dekretu zezwalającego na utworzenie Filii w Górce Klasztornej i na działalność Apostolstwa. Taki dekret został wydany dnia 30 maja 1987 roku. Od tej chwili AMBPDS zaczęło oficjalnie działać na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej, a potem w całej Polsce.

 

Pierwszym dyrektorem Filii Stowarzyszenia w Polsce...

 

... został mianowany w Górce Klasztornej, przez Ks. Prowincjała Pawła Świtałę MSF - kustosz Sanktuarium w Górce Klasztornej ks. Antoni Zimny MSF. Pełnił on tę funkcję od 30 maja 1987 r. do 1 września 1989 r. Na skutek poważnej choroby przełożeni wyznaczyli na jego miejsce ks. Piotra Żelichowskiego MSF, który pełnił tę funkcję do 1 lipca 1996 r.

 

Ks. Antoni Zimny MSF zapoczątkował coroczne rekolekcje dla zelatorów w Górce Klasztornej (które odbywają się zawsze w maju i wrześniu) oraz organizował spotkania opłatkowe dla zelatorów w niektórych parafiach (Górka Klasztorna, Otwock-Świder, Żernica i inne). Udało mu się też wydać dyplomiki z modlitwami dla członków AMBPDS oraz specjalne świadectwa dla zelatorów.

 

W ostatnich latach zainteresowanie naszym Apostolstwem systematycznie wzrasta...

 

... a w szczególności po ukazaniu się w prasie katolickiej informacji o Stowarzyszeniu oraz po wystąpieniach ks. Piotra Żelichowskiego MSF w Radiu Maryja w Toruniu.

W roku 1993 Ks. Prowincjał Misjonarzy Świętej Rodziny Andrzej Rabij, skierował pismo do wszystkich Biskupów Ordynariuszy w Polsce z prośbą o zezwolenie na działalność Apostolstwa Dobrej Śmierci na terenie ich diecezji. Dzięki życzliwości Biskupów i Księży Proboszczów, zelatorzy Apostolstwa mogą bez trudności działać w swoich parafiach.

Warto tu zaznaczyć, że zelatorzy AMBPDS nie ograniczają się tylko do wpisu nowych członków, ale zamawiają Msze św. w intencji członków Stowarzyszenia, a także angażują się w różne akcje apostolskie na terenie swej parafii, np. odwiedzają chorych, organizują pielgrzymki do Sanktuariów Maryjnych w Polsce czy zagranicą.

 

Obecnie, gdy funkcję dyrektora pełni ks. Antoni Żebrowski MSF, Apostolstwo Dobrej Śmierci liczy na terenie Polski ponad 400 tys. członków oraz 1100 zelatorów.

Grupy ADS-u swoją obecnością i modlitwą ogarnęły już wiele miast Polski. Nowe wspólno-ty powstają w Europie i Ameryce, gdyż zwraca się ono nie tylko

 

do osób określonego wie-ku czy pewnej klasy społecznej. Jest ono przecież przeznaczone dla wszystkich, którym przyjdzie kiedyś stanąć u Progu Domu Ojca...

Błogosławieni, którzy umierają w Panu i przy śmierci których obecna jest Maryja - Patronka Dobrej Śmierci.

 

Cel  Apostolstwa Matki Boskiej Patronki Dobrej Śmierci w Polsce

 

Stowarzyszenie Matki Boskiej Patronki Dobrej Śmierci jest zrzeszeniem modlitewnym, które ma na celu nauczyć dobrego umierania i uzyskania łaski dobrej śmierci tak dla siebie jak i dla wszystkich członków Stowarzyszenia.

 

Środki:

 

1. Stałe, czułe i dziecięce nabożeństwo do Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa i Boleści Jego Najświętszej Matki.
2. Wspólna modlitwa stowarzyszonych.
3. Szczególne praktyki pobożne, przez które zdobywa się wiedzę o dobrej śmierci.

 

Warunki przynależności oraz zobowiązania stowarzyszonych:

 

 Wystarczy wyrazić zgodę na wpisanie do Księgi Stowarzyszenia i dać się zapisać. Na dowód wpisania otrzymuje się świadectwo wpisu (książeczka), które należy zawsze nosić przy sobie.

 Nie ma żadnych zobowiązań odnośnie ćwiczeń, modlitw czy opłat i to nie tylko pod karą grzechu ciężkiego, ale nawet powszedniego. Radzi się odmawiać każdego dnia 3 Ojcze nasz i 3 Zdrowaś Maryjo...

 Można jedynie złożyć dobrowolna ofiarę, którą przeznaczamy na działalność  AMBPDS ? część wysyłamy do Górki klasztornej na Msze Św. i Biuletyny. Jak również na Msze Św. które odprawiane są w naszej parafii w każdą drugą sobotę miesiąca rano na którą zapraszamy wszystkich członków AMBPDS..

 

Regulamin szczegółowy był następujący:

 

1. Dyrektorem Stowarzyszenia Matki Boskiej Patronki Dobrej Śmierci na mocy samego prawa jest przełożony Zgromadzenia Ojców Najświętszej Maryi Panny, który może delegować do pełnienia tej funkcji innego kapłana ze swego zakonu.
2. Ostatnia niedziela każdego miesiąca będzie dniem spotkania wszystkich członków. W tym dniu ma być odprawiona Suma za wszystkich członków Stowarzyszenia, a wieczorem tego samego dnia będzie odprawiane nabożeństwo z wystawieniem Najświętszego Sakramentu z rozważaniem i przygotowaniem do śmierci.
3. Dyrektor poleci odprawić Najświętszą Ofiarę Mszy św. przy ołtarzu Matki Boskiej Patronki Dobrej Śmierci, szczególnie w każdą sobotę za wszystkich żyjących i zmarłych stowarzyszonych, biorąc na ofiarę tej Mszy św. z dochodów Stowarzyszenia.

 

 

*****************

KIEDY POWSTAŁO W NASZEJ PARAFII TRZEMEŚNIA

APOSTOLSTWO MATKI BOSKIEJ PATRONKI DOBREJ ŚMIERCI

*********************************

 

AMBPDS-W naszej parafii Trzemeśnia powstało w styczniu 1989r. Dzięki Panu Władysławowi Irzykowi z Trzemeśni, który był wielkim czcicelem Matki Bożej. Będąc pod koniec lat 80-tych w sanatorium na Śląsku, dowiedział się tam o istnieniu i działalności AMBPDS, postanowił się do niego zapisać.                     Po przyjeździe ze sanatorium do domu, zachęcał wszystkich których spotkał aby się zapisać do AMBPDS. Trzeba powiedzieć że chętnych trochę było tak     z naszej parafii jak i z całej Polski. Każdy członek AMBPDS zapisywany dostawał na dowód wpisywania świadectwo wpisu (książeczkę) ,oraz krótki regulamin. Dane te wysyłano do Górki Klasztornej Księżom Misjonarzom Świętej Rodziny, gdzie wpisywano do ksiąg AMBPDS. Ks. Dyrektor AMBPDS ? proponuje Panu Władysławowi Irzykowi, aby został Zelatorem AMBPDS w parafii Trzemeśnia. Pan Władysław propozycję przyjmuje i zostaje pierwszym Zelatorem w  naszej parafii i dalej prowadzi swoją działalność i pozyskuje nowych członków. Miałem okazję często spotykać się z ,,Zelatorem?? AMBPDS ? panem Władysławem w drodze do kościoła, przy kościele w Trzemeśni, w Kalwarii na Dróżkach, jak również w Mogile. Często namawiał mnie, abym się wpisał do AMBPDS więc się zapisałem. W niedługim czasie za zgodą Ks. Proboszcza Józefa Kwiatkowskiego zostałem drugim Zelatorem AMBPDS ? czyli zastępcą Pana Władysława. Otrzymałem od głównego przełożonego Ks. Dyrektora Księży Misjonarzy Św. Rodziny z Górki Klasztornej, Legitymacje Zelatora. I zacząłem się wdrażać w rolę Pana Władysława. 13 września 2005r. odchodzi do domu ojca ? schorowany ? Pan Władysław Irzyk ? Założyciel i Zelator AMBPDS  w parafii Trzemeśni i po całej Polsce. Po odejściu Pana Władysława rolę tą przejąłem ja, muszę powiedzieć ze zapisało się już 369 członków, ale z nich zmarło już ponad jedna trzecia członków. Więc zapraszamy nowych chętnych do wpisywania się do AMBPDS ? naszej parafii Trzemeśnia.

Zapisać i informacji można dokonać u Zelatora Jacka Dąbrowskiego w Trzemeśni.

Skontaktować można się Tel.726-094-420.

 

 

 

                                                                                             Zapraszamy!       

 

 

 

Copyright © 2024 Parafia w Trzemeśni