^

 • 1 Kościół Matki Bożej Pocieszenia
  Kamień węgielny pod nową świątynię został poświęcony w 1997 r. przez Ojca Świętego Jana Pawła II. W ołtarzu głównym znajduje się kopia obrazu Matki Bożej Pocieszenia na tle mozaiki przedstawiającej drzewo w ogrodzie rajskim. Wnętrze świątyni zdobią freski oraz witraże. W r. 2016 wybudowano organy piszczałkowe.
 • 2 Kościół pw. Św. Klemensa, Papieża i Męczennika
  Obecna świątynia to cenny zabytek architektury drewnianej z końca XVIII w. Do kościoła o konstrukcji zrębowej dostawiona jest wieża słupowa z pochyłymi ścianami i pozorną izbicą, nakryta cebulastym hełmem z latarnią. W środku kościoła jest m.in. cenny tryptyk późnogotycki z 1. poł. XVI w. z obrazem MB z Dzieciątkiem, częściowo przerobionym w XVII w.
 • 3 Kaplica o. Maksymiliana Kolbego
  Budowę kaplicy rozpoczęto w latach 80. Na upamiętnienie kanonizacji św. Maksymiliana otrzymała tytuł pw. Św. Maksymiliana Kolbe. W roku 2015 przeszła gruntowny remont, dzięki czemu nabrała zupełnie nowego wyglądu wnętrza.

.


Parafia św. Klemensa Papieża i Męczennika

w Trzemeśni

Początki kultu Serca Jezusowego i powstanie Straży Honorowej

W grudniu 1862 r. do klasztoru ss. Wizytek nadeszła pewna przesyłka - statua Najświętszego Serca Pana Jezusa - prezent od innych sióstr z gorącymi życzeniami noworocznymi. Siostry z radością przyjęły poświęconą figurkę. Jednak Bóg wszedł pod dach zakonny z większymi planami, którymi podzielił się z siostrą Marią Konstancją Bernaud od Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Jej skromna i pobożna dusza nieustannie była w Nim zatopiona przez cichą i wierną modlitwę. Pan natchnął ją głęboką myślą, by odnaleźć sposób na rozpalenie w innych pragnienia lepszego czczenia Serca Bożego. Zaczęła więc rozważać słowa Psalmu 68, gdzie czytamy: "szukałem pocieszyciela, ale nie znalazłem "... Zatapiała się też w słowach wypowiedzianych przez Jezusa do Apostołów w głębokim żalu: "jednej godziny nie mogliście czuwać?". Często również wracała do słów wypowiedzianych przez Założyciela Zgromadzenia - św. Franciszka Salezego: "chciałbym, aby zamiast cierniowej korony otaczała Serce Pana Jezusa korona wszystkich serc ludzkich". Pan Jezus szukał kogoś, kto by współczuł, łączył się z Nim i wynagradzał. Tak więc siostra Maria Konstancja w tych słowach odnalazła miejsce dla straży honorowej, ofiarując wszystko Bożemu Sercu za wynagrodzenie grzechów świata. W ten właśnie sposób powstała idea obecności jednej godziny przy Najświętszym Sercu Pana Jezusa. Siostra przedstawiła również obraz zegara, gdzie u góry był napis: chwała, dziękczynienie i wynagrodzenie, w którego środku widniało Serce. I tak, zgodnie z Bożym zamysłem dnia 13.III.1863 roku powstała Straż Honorowa, a było to w liturgiczne święto Pięciu Ran Chrystusa w Bourg-en-Bresse koło Lyonu we Francji.

Obowiązki członków Straży Honorowej:

 1. Wiernie odprawiać Godzinę Obecności przy Sercu Bożym.
 2. Brać udział w Godzinie Świętej (wspólnotowa lub indywidualnie).
 3. Brać udział we Mszy świętej wynagradzającej Bożemu Sercu za swoje grzechy i całego świata w I piątek miesiąca.
 4. Szerzyć kult Najświętszego Serca Pana Jezusa.
 5. Nawiedzać Najświętszy Sakrament.
 6. Brać udział w comiesięcznych spotkaniach Arcybractwa.

Zegar Straży

Utworzony jest przez wieniec z gwiazd 12, obejmuje on cały świat i zawsze jest ktoś, kto czuwa, czci Boskie Serca, które znajduje się wewnątrz tarczy. Jest ono nieustannie oplecione modlitwą czcicieli, których oznaczają te gwiazdy. To jest tak, że jeżeli my, w Polsce, śpimy to czuwają w innym zakątku świata. Czuwanie to polega na szczególnym łączeniu się z Jezusem podczas obranej przez siebie modlitwy. Ofiarujemy w niej Boskiemu Sercu to wszystko czym się zajmujemy. Nade wszystko myślą i sercem łączymy się z Jezusem, pozostając przy wykonywaniu codziennych zajęć. Tak więc zasadniczym rysem jest to, iż Straż nie ma w swym założeniu, by obraną godzinę spędzać wyłą

cznie w świątyni; jeśli jest taka możliwość - należy z niej skorzystać, jednak nie jest to wymagane. Dusza ma się kierować ku Jezusowi, który pełen smutku czeka na wynagrodzenie - a wynagradzać ma miłością; stawać się apostołem w sprawach codziennych; nawiązać jedność z Chrystusem w czasie, o którym nikt nie wie. W każdej godzinie oprócz intencji własnych, polecamy Bogu wyznaczone intencje.

Św. Małgorzata Maria powiedziała: "wszystko z miłości - nic z przymusu". Tak więc czuwajmy z Chrystusem konającym w Ogrójcu i na Kalwarii wynagradzając Jego

zbolałemu Sercu. Pocieszajmy Serce Boże naśladując pokorną i wdzięczną miłość św. Marii Magdaleny. Warto wiedzieć, że pierwszą Strażą Honorową czuwającą przy Zbawicielu, który potrzebował pocieszenia i obecność dusz rozmiłowanych w Nim - była Maryja, matka Jezusa, Jan - ukochany Jego uczeń i Maria Magdalena - rozmiłowana w Chrystusie. Otrzymali oni największą nagrodę jaką otrzymała pierwsza Straż Honorowa - tzn. Obecność w chwili otwarcia Jezusowego Serca. Oni pierwsi wpatrywali się w to pełne słodyczy Serce przebite włócznią. Jezus po dziś dzień poszukuje grona kochających osób, pragnących Go pocieszać i wynagradzać Mu swoją miłością, wierną i pamięcią - obojętność i niewdzięczność ludzi, dla których Zbawiciel tyle wycierpiał.

Kto pragnie zostać się członkiem Straży Honorowej powinien:

 1. Obrać sobie jedną godzinę dnia, aby w niej przy zwykłych zajęciach pamiętać o Najświętszym Sercu Jezusa i myślą czuwać przy Nim aktami miłości i wiary, oraz ofiarować Mu w intencji wynagrodzenia swoje czynności i cierpienia w czasie tej obranej godziny.
 2. Być przyjętym przez Dyrektora lub upoważnionego Zelatora, lub przez klasztor Sióstr Wizytek w Krakowie.

 Do Straży mogą należeć wszyscy wierni, w tym również ludzie chorzy, starsi, nawet nie wychodzący z domu.

Głównym świętem Straży Honorowej jest:

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 

Patronowie Straży:

 • Maryja ? Matka Serca Jezusowego
 • św. Józef ? 19 marca
 • św. Franciszek Salezy ? 24 styczeń
 • św. Franciszek z Asyżu ? 4 październik
 • św. Małgorzata Maria Alacoque ? 14 październik

Odpust zupełny

Na podstawie dekretu św. Penitencji z dnia 30

kwietnia 1969r. otrzymują członkowie pod zwykłymi warunkami:

 • w dniu zapisania się
 • w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
 • w święto Chrystusa Króla
 • w święto Małgorzaty Marii Alacoque
 • w święto św. Magdaleny

Modlitwa Godziny Straży

Panie Jezu obecny w Tabernakulum, ofiaruję Ci tę godzinę, wszystkie moje czynności i obowiązki stanu, aby łącząc się w duchu ze wszystkimi czcicielami Twego Najświętszego Serca uwielbiać imię Twoje, okazywać Ci miłość, wynagradzać za siebie i innych, ażeby coraz doskonalej wypełniała się twoja wola w moim życiu i na całym świecie. Amen. 

W NASZEJ PARAFII - HISTORIA

Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa w naszej parafii powstała  w czerwcu 1993 r. W tym dniu do Straży Honorowej zostało przyjętych ?. członków. Z aktem założycielskim wiązało się poświęcenie ?Zegara? Straży Honorowej i umieszczenie go przy ołtarzu głównym obok Św Pawła.

Pierwszą zelatorką Straży Honorowej (od 1993 r) została p. Bronisława Szczepanik ? następnie Zofia Górka ? obecnie p. Jadwiga Lenart
Od samego początku Straż Honorowa brała aktywny udział w życiu religijnym parafii, poprzez:

 • adorację Najświętszego Sakramentu w każdy I piątek miesiąca,
 • udział w pielgrzymkach do miejsc kultu religijnego,
 • udział w Kongresach Arcybractwa Straży Honorowej,
 • udział w uroczystościach odpustowych parafii,
 • udział w uroczystościach prymicyjnych,
 • organizowanie spotkań modlitewnych i rozważania Słowa Bożego,
 • prowadzenie Drogi Krzyżowej w okresie Wielkiego Postu oraz w I piątki miesiąca,
 • czuwanie w ?Godzinie Obecności?,
 • udział w nocnych czuwaniach w naszej parafii.
 • organizowanie spotkań opłatkowych.
Copyright © 2024 Parafia w Trzemeśni