^

  • 1 Kościół Matki Bożej Pocieszenia
    Kamień węgielny pod nową świątynię został poświęcony w 1997 r. przez Ojca Świętego Jana Pawła II. W ołtarzu głównym znajduje się kopia obrazu Matki Bożej Pocieszenia na tle mozaiki przedstawiającej drzewo w ogrodzie rajskim. Wnętrze świątyni zdobią freski oraz witraże. W r. 2016 wybudowano organy piszczałkowe.
  • 2 Kościół pw. Św. Klemensa, Papieża i Męczennika
    Obecna świątynia to cenny zabytek architektury drewnianej z końca XVIII w. Do kościoła o konstrukcji zrębowej dostawiona jest wieża słupowa z pochyłymi ścianami i pozorną izbicą, nakryta cebulastym hełmem z latarnią. W środku kościoła jest m.in. cenny tryptyk późnogotycki z 1. poł. XVI w. z obrazem MB z Dzieciątkiem, częściowo przerobionym w XVII w.
  • 3 Kaplica o. Maksymiliana Kolbego
    Budowę kaplicy rozpoczęto w latach 80. Na upamiętnienie kanonizacji św. Maksymiliana otrzymała tytuł pw. Św. Maksymiliana Kolbe. W roku 2015 przeszła gruntowny remont, dzięki czemu nabrała zupełnie nowego wyglądu wnętrza.

.


Parafia św. Klemensa Papieża i Męczennika

w Trzemeśni

Liturgia Słowa

śp. Józef Chraścik, 30.11.2021  data odprawienia
   
od rodziny Lenartów z Lipnika  
od rodziny Gogólów  
od rodziny Urbaniaków  
od Mariana Orzechowskiego  
od Marii Siatka  
od rodziny Skałków z Raciechowic  
od rodziny Talagów z babcią Marysią  
od rodziny Lisów z Łęk  
od rodziny Jaśkowców  
od Marii i Józefa Gorczyców  
od Anny i Krzysztofa Rokoszów  
od Marioli i Pawła Stasiaków  
od Ewy i Łukasza Domanusów  
od rodziny Spytków  
od rodziny Kowalów  
od Stanisława Radonia  
od Marii Chraścik  
od siostry Stefanii  
od sołectwa Zasań  
   
   
śp. Tadeusz Wincenciak  
   
od druhów OSP Poręba 11.07.2022
od druhów OSP Poręba 12.07.2022
od Barbary i Tadeusza Makselonów 13.07.2022
od koleżanek z oddz przedszkolnych SP w Porębie 14.07.2022
od dyr., nauczycieli i pracowników SP w Porębie 15.07.2022
od Małgorzaty i Sylwestra Jaśkowców 16.07.2022
od Ani i Filipa Gonków 17.07.2022
od Haliny i Jana Obierzyńskich 18.07.2022
od pracowników i właściciela firmy Burzyński 19.07.2022
od rodziców i dzieci z przedszkola w Porębie 20.07.2022
od Ani i Marcina Obłaza z rodziną 21.07.2022
od Marii i Czesława Łabędziów 22.07.2022
od Jacka i Haliny Łabędziów 23.07.2022
od Kamila i Marty Gałków 24.07.2022
od rodziny Oleksych z Frydmana 25.07.2022
od członków OSP Bulina 26.07.2022
od Jadwigi z rodziną 27.07.2022
od Krystyny z Jaworzna 28.07.2022
od sołtysa i rady sołeckiej z Poręby 29.07.2022
od rodziny Sudrów z Trzemeśni 30.07.2022
od Kółka Rolniczego z Poręby 31.07.2022
od Agnieszki Knurowskiej z rodziną 01.08.2022
od Krzysztofa Janczaka z rodziną 02.08.2022
od rodziny Jaśkowców ze Skrzydlnej 03.08.2022
od rodziny Kiędrów 04.08.2022
od rodziny Prokopowicz 05.08.2022
od sąsiadki Zdzisławy 06.08.2022
od Ryszarda i Ewy 07.08.2022
od Gosi i rodziny Skałków z Krakowa 08.08.2022
od Renaty i Jerzego Grabowskich 09.08.2022
od Józefy Podgórni 10.08.2022
od Stanisławy Cora z synami 11.08.2022
od Stanisławy Cora z synami 12.08.2022
od Genowefy Jania 13.08.2022
od Małgorzaty i Dawida Sołtysów 14.08.2022
od Marii Jania z rodziną 15.08.2022
od Elżbiety i Wiesława Pachaczów 16.08.2022
od Marii Szydlak 17.08.2022
od Macieja Szydlaka z żoną 18.08.2022
od Dominiki Sawickiej z rodziną 19.08.2022
od Pauliny Zlezarczyk z rodziną 20.08.2022
od Małgorzaty i Macieja Ostrowskich 21.08.2022
od Stanislawa Kamyczury z rodziną 22.08.2022
   
śp. Janina Wątor  
   
od sąsiadów Małgorzaty i Stanisława Burkat  
od Marii i Władysława Szydlak  
od Antoniego i Krystyny Szydlak z Poręby  
od rodziny Pawlaków  
od koleżanek z koła gospodyń z Poręby  
   
   
śp. Anna Nosal  
   
od Pauliny, Przemysława, Anny i Tomasza  
od rodziny Cepak  
   
   
śp. Józefa /k/ Kudłacz  
   
od Janiny i Stanisława Kołodziejczyków z rodziną  
od Marii Hodurek z rodziną  
od Anny i Kazimierza Węgrzyn  
od kolegów Piotrka z pracy  
od Marii i Jana Ziębów  
od Haliny i Marka Ziębów wraz z dziećmi  
od rodziny Kucałów  
od marii Jasiewicz  
od Janiny Hercok  
od Kazimierza i Andrzeja Słowiak z rodzinami  
od Stanisławy Cora  
od Anny i Adama Kołodziejczyków  
od KGW Poręba  
od Bożeny i Jerzego Pawlak  
od siostrzenicy Beaty z kielc  
od siostrzenicy Aliny z dziećmi z Zagnańska  
od Alicji i Dawida  
od Michała z żoną i dziećmi  
od Fabiana z rodziną  
od Józia i Kingi z rodziną  
od kuzynki Weroniki z rodziną z NT  
od kuzynki Zosi z rodziną ze Śląska  
od kuzynki Marysi z rodziną z krakowa  
od kuzynki Małgosi Kubic z Krakowa  
   
śp. Władysława /k/ Pachacz  
   
od rodziny Kabaja  
od kuzynki Józefy Stasiak oraz Władysławy i Jerzego Stasiak z rodziną  
od rodziny Krzywdów  
od rodziny Leśniewskich  
   
śp. Maria Kasprzycka  
   
od Wojciecha Jaśkowca z rodziną 11.07.2022
od kuzynek 12.07.2022
od rodziny Róg 13.07.2022
od rodziny Szlachetków 14.07.2022
od rodziny Batków z Trzemeśni 15.07.2022
od rodziny Bil 16.07.2022
od rodziny z Rabki 17.07.2022
od J. i St. Górków 18.07.2022
od chrześniaka Grzegorza z rodziną 19.07.2022
od rodziny Ziebów 20.07.2022
od Ireny i Stanisława Hajduk z rodziną 21.07.2022
od Anny Kołodziejczyk z dziećmi 22.07.2022
od Teresy Malina z rodziną 23.07.2022
od Stanisławy Cora z synami 24.07.2022
od Stanisławy Cora z synami 25.07.2022
od Heleny i Tadeusza Jaśkowiec 26.07.2022
od sąsiadów Jaśkowców 27.07.2022
od Zofii i Józefa Lenartów z Poręby 28.07.2022
od rodziny Kozaczyków z Poręby 29.07.2022
od sąsiadów Słowików i Górków 30.07.2022
od Piotra i Agaty Mistarz z synem 31.07.2022
od Staszka Tokarza z rodziną 01.08.2022
od rodziny Chlebickich 02.08.2022
od Marii i Tadeusza Szydlak z Poręby 03.08.2022
od Patryka i Pauliny 04.08.2022
od Czesławy Jania 05.08.2022
od rodziny Podgórni 06.08.2022
od rodziny Dziadkowiec 07.08.2022
od sąsiadów Barbary i Stanisława Dziadkowiec 08.08.2022
od sąsiadów 09.08.2022
od rodziny Kamyczura 10.08.2022
od rodziny Zielińskich 11.08.2022
od rodziny Słowików i Czekajów 12.08.2022
od OSP w Porębie 13.08.2022
od Cecylii i Tadeusza Górków 14.08.2022
od Marii Kasprzyckiej z rodziną 15.08.2022
od rodziny Topów 16.08.2022
od Małgorzaty Cygan z rodziną 17.08.2022
od Marty i Józefa Dzierwa 18.08.2022
   
śp. Piotr Słowik  
   
od Tomasza i Justyny z dziecmi  
od Małgorzaty, Tomasza i Dawida  
   
śp. Anna Górka  
   
od rodziny Klimas  
od rodziny Kozaczyków  
od rodziny Kozaczyków  
   
śp. Janina Dróżdż  
   
od wnuka Andrzeja z rodziną z Krolówki  
od wnuka Krzysztofa z rodziną z Królówki  
od Marka z Zarębówki  
od Stanisławy i Sylwka Dróżdż  
   
   
śp. Józef Górka  
   
od rodziny Hajduków  
od Stanisława Dziadkowca z rodziną  
od Stanisławy Cora z synami  
od Anny Kołodziejczyk z rodziną  
od Pauliny Górka  
od Anny i Adama Kołodziejczyków z rodziną  
od Danuty i tadeusza Kołodziejczyk z synem  
od Szymona Szydlaka z rodziną  
od rodziny Kucałów z dziećmi  
od Józefy, Jana i Piotra  
od Barbary i Jana Moryc z dziećmi  
od kuzynów Mariana, Eli, Moniki, Stasia i Dominiki  
od cioci Józki z rodzina  
od wujka Janka z Sosnowca z rodziną  
od kuzynki Teresy Malina z rodziną  
od chrzestnej  
od kuzynki Wandy Panikowskiej z rodziną  
od chrzestnego z żoną  
od Mariana z Bernadką  
od kolegów z Poręby  
od Ewy, Patrycji i Mariusza  
od Danuty Stefan  
od Górków z rodziną  
od Marty Skóra z rodziną  
od rodziny Starowiczów  
od Lenartów i Gachów  
   
śp. Wiktoria Hodurek  
   
od rodziny Makselonów  
od wnuka Wojtka z rodziną  
od rodziny Borowców  
od rodziny Rosków  
od Anny i Tadeusza Kabaja z rodziną  
od Bogdana i Emilii Pajka  
od Haliny i Zdzisława  
od Aleksandry Niewiary  
od rodziny Kubiców z Pcimia  
od Stanisława Hodurka z Myślenic  
od Stanisławy i Tadeusza Jania z rodziną  
od Stefani i Józefa Gogól  
   
   
śp. Piotr Jaśkowiec  
   
od Janiny Pachacz  
od rodziny Szarata  
od Marysi Lalik  
od Michała i Marii  
od pracowników działu księgowości Telefoniki Kable  
od Marii Wietrzyk z Lubnia  
od Andrzeja Sąda z Myślenic  
od pracowników kółka rolniczego w Porębie  
od właścicieli firmy Burzyński  
od pracowników firmy Cooper-Standard  
od Eweliny i Krzysztofa Żak  
od Danuty i Artura Staroch  
od Małgorzaty i Stanisława Burkat  
od Martyny i Piotra Burkat  
od Barbary i Piotra Jania z dziecmi  
od Teresy Kasprzyckiej z rodziną  
od Doroty i Jerzego Wilk z rodziną  
od Jacka Jani  
od Janiny Jaśkowiec  
od Małgorzaty i Sylwestra Jaśkowiec  
od Katarzyny i Grzegorza Jaśkowiec  
od Stanisława Nosala z rodziną  
od Stanisława Nosala z rodziną  
od rodziny Mienkinia i Kamyczura  
od Roberta i Doroty Podgórni  
od Marii Wincenciak  
od Iwony i Grzegorza Jaśkowiec  
od druhów OSP w Porębie  
od Tadeusza i Barbary Makselon  
od Rafała Siejki  
od Rafała Siejki  
od Zofii i Tadeusza Wincenciak  
od Jadwigi i Józefa Tułacz  
od Elżbiety i Kazimierza Dąbrowskich  
od rodziny Widyniów  
od Tadeusza i Marii Szydlak  
od Bogdana i Alejzego Kasprzyckich  
od Beaty i Przemka Guzików  
od Marii i Zygmunta z Sierczy  
od Maćka  
od Izy z mężem i dziećmi  
od szwagierki Marii z mężem  
od rodziny Ryglowskich  
od Joanny i Grzegorza Kasprzyckich  
od Stanisława i Janiny Kołodziejczyk  
od szwagra Ryszarda Starocha  
od Janiny Gureń z rodziną  
   
   
śp. Józefa /k/ Borowiec  
   
od Marii i Jana Jaśkowiec  
od koleżanki Teresy z rodziną  
od Stanisławy Cora z synami  
od Stanisławy Cora z synami  
od rodziny Hodurkow  
od Haliny z rodziną  
od rodziny Frydryszaków  
od rodziny Ziębów  
od rodziny Tekieli  
od Genowefy Moryc /oraz za ++rodziców/  
   
   
śp. Maria Zlezarczyk  
   
od Stanisławy Cora  
od sąsiadów Sudrów i irzyków  
od Danuty Zlezarczyk  
od bratowej Krystyny  
od rodziny Ćwierzów z Poręby  
   
   
śp. Genowefa Kasprzycka  
   
od Danuty i Lidiii Albrzykowskich  
od Stanisławy Cora  
   
   
śp. Józef Czekaj  
   
od Zbigniewa Kwiecień z rodziną  
od Celiny i Romana z Koźmic Wlk  
od Stanisławy Cora  
od szwagra Józefa z żoną  
od Ani z mężem  
od Jolanty i Mieczysława Górków  
od Stanisława i Janiny Kołodziejczyk  
od Józefa i Stefani Stasiak  
od Barbary i Władysławy Górka  
od sąsiadów Irzyków  
od koleżanek żony Jasi  
od rodziny Lenartów  
od firmy Zawex  
   
   
śp. Jarosław Staroch  
   
od kolegi Tośka Kasprzyckiego z rodziną  
od Krzysztofa Jaśkowca z rodziną  
od wujka Piotra Jaśkowca  
od kuzynki Ani z mężem i dziećmi  
od kuzyna Marcina z żoną i dziecmi  
od kuzyna Bogdana z żoną i dziećmi  
   
   
śp. Ludwik Wójtowiec  
   
od Stanisława i Moniki Nosal  
od sąsiadów Stasiaków  
od rodziny Chlebickich  
od rodziny Michalców  
od Jadwigi Irzyk  
od Antoniego i iwony Irzyk  
od Małgorzaty i Sławomira Skóra  
od Małgorzaty i Sławomira Skóra  
   
   
śp. Jerzy Pawlak  
   
od Stanisława Burkata  
od Leszka Lijewskiego  
od Zbigniewa Lijewskiego  
od Stanisławy Cora  
od rodziny Lenartów z Łęk  
od Joanny i Janusza Kęsków  
od Anny i Mariana Burkatów  
od rodziny Lenartów i Gachów  
od rodziny Lenartów z krzyszkowic  
od emerytowanych nauczycieli SP Poręba  
od Antoniego Szydlaka z rodziną  
od Józefy Kasprzyckiej  
od Ireny i Stanisława Hajduków  
od Bożeny i Józefa Burkatów  
od Antka i Grażyny z rodziną  
od Karoliny i Tomasza Dubel  
od rodziny Burkatów ze Skawiny  
od rodziny Golińskich z Trzemeśni  
od sąsiadów Topów  
od sąsiadów Kudłaczów  
od Bogumiła i Janusza Gacha  
   
śp. Janina Burkat  
   
od wnuczki Gosi z mężem  
od wnuczki Marysi  
od Cecylii i Wojtka  
od rodziny Leśniaków  
od rodziny Malagów  
od Lucyny Kurpik  
od firmy Remad  
od Janiny Pachacz z rodziną  
od Janiny Pachacz z rodziną  
od rodziny Gorączko  
od Marka Nosala  
od Macieja Szydlaka z żoną  
od Marii Szydlak z rodziną  
od Tadeusza Jaska  
od Beaty Knapczyk  
od Zdzisława Moryca  
od rodziny Ambrożych  
od rodziny Wodniaków  
od rodziny Hanulów  
od Anny i Stanisława Górków  
od Ireny i Józefa Burkatów  
od Zofii Burkat  
   
   
śp. Jan Górka  
   
od Janusza Kasprzyckiego z rodziną  
od rodziny Kamyczurów  
   
   
śp. Mariusz Matusewicz  
   
od rodziny Kuzyk  
od Beaty z synami  
od rodziny Kamyczurów  
od Faustyny z rodziną  
od rodziny Frydryszaków  
od Marysi Hajduk i Roberta  
od Katarzyny Hajduk z rodzina  
od Ireny Hajduk  
od Ewy i Janusza Podmokłych  
od rodziny Słowików i Czekajów  
od rodziny Brodnickich  
od chrześnicy Kamili  
od chrześnicy Kamili  
od rodziny Buczków  
od rodziny Buczków  
od rodziny Pawlaków  
od sąsiadów z Krakowa  
od rodziny Piekarzów  
   
   
śp. Bronisława /k/ Żaba  
   
od koleżanek córki Marysi z pracy  
od Krzysztofa i Elżbiety Górków  
od Anny, Dariusza i Maksia Niedośpiałów  
od Marka Nosala  
od Wojciecha i Katarzyny Kamyczura  
od Anny i Kazimierza Skórów  
od Weroniki i Roberta Talagów  
od Elżbiety i Jerzego Malinów  
od Krystyny Zembol  
od Grażyny i Wiesława Kucałów  
od Magdaleny i Jakuba Ryglowskich  
od Krystyny Szydlak  
od Krystyny i Krzysztofa Ziębów  
od Jolanty i Mieczysława Górków  
od koleżanek córki z firmy COOPER  
od rodziny Żabów z Myślenic  
od rodziny Żabów z Myślenic  
w intencji Bogu wiadomej  
od Teresy i Jana Kozaków  
od Danuty i Stanisława Dąbrowskich  
od Martyny i Pawła Słowików  
od rodziny Bogaczyków z Piwnicznej  
od Barbary i Andrzeja Szydlaków  
od Katarzyny i Kazimierza Malinów  
od Tadka Kamyczury  
od Teresy Malina z rodziną  
od Anny Białota z synami  
od Marii i Władysława Szydlaków  
od Stanisława Kamyczury  
od rodziny ze Świątnik Górnych  
od rodziny Pustelników z Poręby  
od rady sołeckiej z Poręby  
od Marii Jasiewicz  
od Karoliny Karulis  
od bratowej Józi z Żywca  
od siostrzenicy Barbary  
od siostrzenicy Janiny Gogól  
od Anny Kabaja  
od Jerzego Żądło  
od Anny Maliny z rodziną  
od rodziny Bielów z Myślenic  
od rodziny Niedośpiałów  
od rodziny Hajduków  
od Danuty Górki  
od Anny Żądło  
od Anny i Kamila Dąbrowskich  
od Elżbiety i Wiesława Pachaczów  
od Stasi z Michałem  
od Józefa z żoną i dziećmi  
od Marcina, Stasia i Szczepana  
od Anny Jagła z Agnieszką  
od Jana Górki z dziećmi  
od domu samopomocy Magiczny Dom  
od Eweliny Bogaczyk  
od Genowefy i Kazimierza Bogaczyków  
od Czesława Górki z rodziną  
od Czesława Górki z rodziną  
od Józefy Maliny  
od Jerzego Maliny  
od Janiny Żerdeckiej z siostrami  
od rodziny Ulmanów  
od rodziny Flazików  
od rodziny Skałków  
od Marii Leśniak z rodziną  
   
   
śp. Mieczysław Górka  
   
od Agnieszki i Wiesława Oleksych  
od Anny Żądło  
od Anny i Kamila Dąbrowskich  
od Elżbiety i Wiesława Pachaczów  
od Janiny Skałki  
od Marii i Józefa Skałków  
od Elżbiety i Zbigniewa Żądłów  
od Renaty i Zbigniewa Topów  
od Teresy i Jerzego Kordulów  
od Genowefy i Jana Skórów  
od Marii Kasprzyckiej z rodziną  
od szwagra Bogdana z córką Karoliną  
od szwagierki Katarzyny z mężem  
od szwagierki Katarzyny z mężem  
od Stefani Oleksy  
od Stefani Oleksy  
od Małgorzaty i Dawida Sołtysów  
od pracowników firmy Marlux  
od pracowników firmy Marlux  
od pracowników firmy Marlux-Plus  
od pracowników firmy Marlux-Plus  
od właścicieli firm Marlux i Marlux-Plus  
od Marii i Kazimierza Szymoniaków  
od Anety, Niny i Krzysztofa Borowców  
od Agaty i Józefa Topów  
od Haliny i Doroty Lenartów  
od Bożeny i Janusza z dziećmi  
od Bogdana Kęska z rodziną  
od Barbary Maliny z rodziną  
od Janiny Górki  
od Barbary i Jana Głąbów  
od sąsiadów Kaczmarczyków  
od sąsiadów Seleckich  
od Doroty Szymoniak z rodziną  
od kolegów z Tenczyna  
od Justyny Gaździk z rodziną  
od Artura i Barbary Mrozińskich  
od kolegi Adama z żoną  
od rodziny Polaków  
od Janiny Kocyła  
od rodziny Rokoszów  
od rodziny Rokoszów  
od rodziny Kocyła  
od rodziny Skałków i Hajduków z Łęk  
od Kasprzyków ze Stadnik  
od Andrzeja Skóry  
od Elżbiety i Mariusza Urbaników  
od Krzysztofa i Magdaleny Tokarzów  
od Władysława i Jadwigi Tokarzów  
od Małgorzaty i Eugeniusza Bednarzów  
od koleżanek i kolegów z pracy karoseryjnej  
od Władysławy i Dariusza Komendów  
od rodziny Panusiów  
od rodziny Różyckich  
od kolegów z Walcowni  
od koleżanek i kolegów córki Katarzyny z SP Zasani  
od Agaty i Janusza Oleksych  
od Jerzego i Krzysztofa Bugajów  
od Sylwii i Dawida  
od rodziny Jasków z Lipnika  
   
   
śp. Jerzy Chmiel  
   
od Haliny i Tadeusza Proszek  
od zakładu elektroinstalacyjnego z Wieliczki  
od Adama i Edwardy Sikora z Konar  
od Janka Skałki  
od Marysi i Mariana Skałków  
od Józi i Jurka Drążyk  
od Bolesława Skałki  
od rodziny Matusiaków  
od rodziny Dymek z Myślenic  
od Piotra Dziadkowca z rodziną  
od rodziny Obajtek  
od Grażyny Stawiarz z rodziną  
od rodziny Wątor i Jawor z Myślenic  
od kuzyna Andrzeja Chmiela z rodziną  
od wujka Wojtka z rodziną  
od kuzyna Jana Talagi  
od kuzynki Władysławy z rodziną  
od kuzynki Heleny Rapacz z mężem  
od kuzynki Tosi z Jasienicy  
od wnuczki Aleksandry Chmiel  
od Kingi Siembab  
od cioci Augustyny Żądło z Myślenic  
od kuzyna Zbigniewa Żądło z żoną  
od Karoliny Bujak z rodziną  
od chrześniaka Grzegorza Chmiela  
od Marii Górka z rodziną  
od rodziny z Głogoczowa  
   
   
śp. Stanisława /k/ Skałka  
   
od koleżanek Sabiny z rodziną  
od koleżanek z pracy córki Doroty  
od koleżanek z pracy córki Doroty  
od właścicieli i pracowników INTER-ZOO  
od właścicieli i pracowników INTER-ZOO  
od Iwony i Pawła Kaźmierskich z dziećmi  
od Bronisławy Kościelniak  
od rodziny Rakoczych  
od Edyty i Józefa Moryc  
od Dariusza Moryc  
od Jana i Henryki Bednarz  
od Moniki i Jarka Bednarzów  
   
   
   
   
GREGORIAŃSKIE  
   
śp. Bronisława /k/ Żaba - gregoriańska 1-30lip22
śp. Teofil Olesek - gregoriańska  

Transmisje online

Transmisje Mszy św.

Niedziela: godz. 12.00.

Gorzkie Żale w Niedzielę o godz 16:00

 

 

 

Copyright © 2024 Parafia w Trzemeśni